Tuesday 31 October 2023

ආගමට විද්‍යාවෙන් කූන්ඤ ගැසීම


ඊයේ ආගම් කිහිපයකට අයත් පිරිසක් අතර තම ආගම මගින් "Big-bang" තියරිය මනාවට ඉදිරිපත්කර ඇති බවට තියුණු වාදයක් ඇතිවෙනු දැක මෙය ලිවීමට සිතුනි. 

තම ආගම (දහම, දර්ශනය ආදී ලෙස හැඳින්වීමට යොදන පදය කුමක් වුවත්) විද්‍යාත්මක බව කීමට බොහෝ ආගමිකයන් ඉතා කැමතිය. ඒ සඳහා ඔවුන් නොයෙකුත් උදාහරණ ලබා දෙයි. මේවා බොහෝ විට විද්‍යාව මෙන්ම තම ආගම පිළිබඳවද මෙලෝ හසරක් නොදන්නාකම ලොවට විදහා පෑමකි. කිසිම ආගමක් විද්‍යාත්මක නැත. ඊට හේතුව ආගම සහ විද්‍යාව අතර උපන් ගෙයිම ඇති විරසකයයි. 

ආගමක් බිහිවන්නේ යම් කාල-අවකාශ රාමුවක අවශ්‍යතාවයකටයි.  එය චිරාත් කාලයක් පැවතීමට නම් එය ඉදිරිපත්කල ශාස්තෘවරයා සියල්ල-දත් විය යුතුය. මේ නිසා ආගම කාලය-දේශය මත වැරදීමට ඉඩකඩ නැත. සියලුම ආගමිකයන්ට තම ආගම අකාලික වන්නේ මේ නිසාය. ආගම යනු කාල ලක්ෂයක freeze වූ මොඩලයකි. 

නමුත් විද්‍යාව පදනම් වන්නේම සංකල්පයක් වැරදීමට ඇති හැකියාව පිළිගැනිම මතය. විද්‍යාඥයා යම් මතයක් ඉදිරිපත්කරන විට "මෙය වැරදීමට ඉඩ ඇත" යන ලේබලය එහි එල්ලෙයි. විද්‍යාවේ නාමයෙන් මිනිසා කරන්නේ යම් කාල ලක්ෂයකදී පවතින දැනුම් සම්භාරය මත පරිසරය විස්තර කිරීමට ගතික මොඩලයන් තනා ගැනීමයි. තාක්ෂණය නමින් සිදුකරන්නේ එම මොඩලයන් මගින් අදාල අවස්ථාවේ මිනිසාගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටුකර ගැනීමයි. යම් මොඩලයක් මගින් තවදුරටත් නිරීක්ෂණ විස්තර කිරීමට හෝ එයින් නව අවශ්‍යතා සපුරාගත නුහුණු කල විද්‍යාඥයා මොඩලය වෙනස් කරයි. නැත්නම් අතහැර දමයි. මිනිසා රෝදයේ සිට අභ්‍යවකාශ යානා දක්වා පැමිණෙන්නේ මේ "විද්‍යාව වැරදීමට ඇති ඉඩකඩ" මතය. 

ඔබේ ආගම Big-bang තියරිය පැහැදිලි කරන නිසා අද ඔබ ඔබේ ආගම උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ දහමක් බව කියයි. අද මේ Big-bang මොඩලය නිවැරදියි කියූ  විද්‍යාඥයාම හෙට එය සම්පුර්ණයෙන්ම වැරදි යයි කීමට ඉඩ ඇත.  ඒ විද්‍යාවේ හැටිය. එවිට ඔබ ඔබේ ආගමත් වැරදි යයි කීමට ලැහැස්තිද?


      

2 comments:

  1. Bandula Jayaratne31 October 2023 at 08:28

    To me, the word "Religion" refers to all the religions from rudimentary beliefs of paleolithic human to New World or Moral Religions of the present era. Those paleolithic beliefs must have paved the cognitive foundation in human to readily acquire new world religions. I fully agree with your view that science and religion are two totally mutually exclusive domains. In fact as Pascal Boyer points out in his book Religion Explained for a concept to become a religion that can be culturally transmitted over thousands of years it should contain counterintutive content. Science on the other hand does not harbour such content. Hence religion has nothing to do with science and vice versa. Thank you.

    ReplyDelete
  2. එක ප්‍රශ්නයයි අහන්න තියෙන්නේ, ඔබතුමා විවේචන ඉදිරිපත් කරන්නේ භාවනා ප්‍රායෝගිකව කරලා ද, නැහැ නේද? ගැඹුර දැනගන්නට ඕනේ නම් බැහැලම බලන්න

    ReplyDelete